Miten opetan lapselle median hallintaa?

Tärkeä asiantuntemuksemme osa-alue liittyy lapsiin sekä mediahallinnan opettamiseen lapsille. Nykyaikaisessa yhteiskunnassa, jossa erilaiset mediat kilpailevat lapsen huomiosta ja ovat vaarassa viedä aimo-osan lapsen vapaa-ajasta, on erittäin tärkeää luoda yhteiset pelisäännöt lapsen kanssa median käyttöön liittyen. Media on hyvä palvelija mutta huono isäntä eli oikein ja kohtuullisesti käytettynä siitä voi olla jopa hyötyä lapsen kehitykselle. Liiallisesti tai väärin käytettynä siitä tulee kuitenkin haitallista ja se voi jopa vaarantaa lapsen tai nuoren normaalin kehityksen.

Pelisäännöt

Aikuisen on tärkeää sopia yhdessä lapsen kanssa pelisäännöt, jotka liittyvät kaikenlaisen median käyttöön. Tämä sisältää ne pelisäännöt, joiden puitteissa lapsi saa käyttää erilaisia pelikoneita, nettiä, kännykkää sekä televisiota. Sääntöjen tarkistaminen ajoittain on tärkeää, koska lapsi kasvaa ja kehittyy ja samalla myös sääntöjen tulee kehittyä lapsen mukana.

Erilaisten medialaitteiden, kuten television, sijoittamista suositellaan sellaiseen tilaan, jossa koko perhe viettää yhdessä aika. Näin laitteiden käyttöä on helpompi valvoa ja niitä voidaan käyttää myös yhdessä koko perheen kanssa. Esimerkiksi elokuvan katselu saa aivan uusia ulottuvuuksia, jos se katsotaan koko perheen voimin yhdessä ja jos siitä keskustellaan yhdessä katselukokemuksen jälkeen. Tällaisten yhteisten keskustelumahdollisuuksien kautta lapsi saa mahdollisuuden kertoa aikuiselle jos esimerkiksi jokin elokuvan kohtaus tuntui ahdistavalta tai jäi vaivaamaan mieltä. Samalla aikuinen pääsee kurkistamaan lapsen ajatusten maailmaan. Television katselu yhdessä lapsen kanssa antaa vanhemmalle myös mahdollisuuden keskustella lapsen kanssa esimerkiksi televisiossa näytettävistä mainoksista – erityisesti siitä, ettei kaikki mainoksissa esitetyt väitteet ole välttämättä totta ja että mainosten avulla pyritään vaikuttamaan ostokäyttäytymiseemme. Medialukutaito on nykykansalaisen tärkeä taito, jonka alkeita kannattaa opetella jo pienestä pitäen.

Joissakin tilanteissa on hyvä antaa lapselle mahdollisuus opettaa aikuista esimerkiksi jonkin tietokoneohjelman tai pelin käytössä. Lapselle on tärkeää, että hän saa osoittaa aikuiselle osaavansa tehdä monia asioita itse.

Media ei saa olla lapsen ainoa harrastus eikä ainoa kaveri. Jos lapsen tai nuoren suuri osa elämästä kuluu virtuaalitodellisuudessa ja jos hänen ainoat kaverinsa ovat netissä, on vaarana, että lapsen todellisuudentaju hämärtyy ja hän saattaa jopa syrjäytyä. Median käyttöä tulee rajoittaa myös siten, että lapselle jää tarpeeksi aikaa nukkua hänen ikätasonsa huomioiden.

Lapsen ja nuoren kanssa tulee yhdessä sopia, että lapsi noudattaa pelien sekä elokuvien ikärajoja. Myös tv-ohjelmille on saatettu asettaa ikärajoja, joita tulee noudattaa. Pelien osalta on hyvä korostaa lapselle, että korkea ikäraja ei välttämättä tarkoita sitä, että peli olisi jotenkin vaativampi pelattava kuin alhaisemman ikärajan omaava peli, vaan se tarkoittaa sitä, että peli sisältää sellaisia elementtejä, joiden on arveltu voivan olla haitallisia ikärajaa nuoremmalle pelaajalle. Ei ole mitenkään ”coolia” pelata sellaisia pelejä, joiden ikärajat ovat omaa ikää huomattavasti korkeammalla tasolla.

Olet itse esimerkki lapsellesi

Median hallinnan osalta, kuten kaikkien muidenkin elämän osa-alueiden osalta, vanhemman kannattaa muistaa, että hän on oman lapsensa esikuva, jolta lapsi imee näkemyksensä ja kokemuksensa ja josta lapsi ottaa mallia. Tästä syystä onkin tärkeää, että aikuinen itse toimii esimerkillisenä mediayhteiskunnan kansalaisena, joka käyttää mediaa hyödykseen, muttei kuitenkaan sorru sen liikakäyttöön. Jos esimerkiksi jokin televisio-ohjelma on mielestäsi sisällöltään hyvän maun vastaista tai jos olet jonkin lastenohjelman kohdalla sitä mieltä, ettei sen sisältö ole sopivaa sille ikäryhmälle, jolle se on suunnattu, kannattaa ottaa yhteyttä ohjelmaa tuottavaan tahoon. Omia vaikuttamismahdollisuuksia ei kannata aliarvioida ja vaikkei yhteydenotto poikisikaan hedelmää, auttaa se ainakin opettamaan lapselle, että epäkohtiin kannattaa aina yrittää puuttua.